گوشوارہ آمد و خرچ

بماہ رمضان المبارک ۱۴۴۲؁ھ تا شعبان ۱۴۴۳؁ھ بمطابق اپریل ۲۰۲۱؁ء تا مارچ ۲۰۲۲؁ء


رقم کل اخراجات رقم کل آمد
377229 مطبخ 1643598 نقدی، زکوٰۃ و چرم قربانی
1757976 تنخواہ مدرسین و ملازمین 644283 عطیات و فروختگی اجناس
23371 برقیات 176431 تعمیرات
26955 علاج و معالجہ و لساب
329880 دفتر
78339 سفر
176431 تعمیرات
27,70,181 کل اخراجات 24,64,312 کل آمد
3,05,869 قرض امسال
7,14,950 قرض سال گذشتہ
10,20,819 مقروض مدرسہ (قرض حسنہ)